İki veya daha fazla müsabakaya ilişkin tahminde bulunduğunuz zaman oluşur. Kombine bahis hesaplamalarında toplam bahis oranı, tüm tahminlerin toplam bahis oranına çarpımı ile elde edilir. Kombine bahislerde kazanmanız için tüm tahminlerinizin doğru olması gerekmektedir.